O spoločnosti

Misiou našej spoločnosti je poskytovať komplexné služby v oblasti naftového a olejového hospodárstva na základe našich dlhoročných skúseností.

Spoločnosť EKO KALIBRA s.r.o. vznikla 13.9.2011 zápisom do Obchodného registra Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vl. č. 55303/L. Spoločnosť je držiteľom APA certifikátu EN ISO 9001:2008.
EkoKalibra – kalibrácie a revízie nádrží

Certifikácia