EkoKalibra – kalibrácie a revízie nádrží

Profil spoločnosti

Misiou našej spoločnosti je poskytovať komplexné služby v oblasti naftového a olejového hospodárstva na základe našich dlhoročných skúseností.

Činnosti

Kalibrácie nádrží

Kalibráciu nádrží vykonávame v rámci všetkých nádrží používaných pre skladovanie pohonných hmôt, nebezpečných tekutých látok, horľavých a nehorľavých látok tekutých látok,

Stavebná činnosť

Stavebná činnosť – okrem iného sa naša spoločnosť zaoberá výrobou a osadením oceľových ekodrénov ako aj opravou už existujúcich ekodrenov.

Kovovýroba

Okrem iného sa naša spoločnosť zaoberá výrobou a osadením oceľových ekodrénov ako aj opravou už existujúcich ekodrenov.